נממכרה הדירה המדהימה ברחוב גלוברמן, שכונת סביוני דניה
04.05.2021